Aalto IT Help

View content in another language: English

Muutoksia Maarintalon toisen kerroksen opiskelijatiloihin

Maarintalon yläkerroksen opiskelijatilat ovat osittain tai kokonaan pois käytöstä 29.11.-14.12.2018 ENG-koulun henkilökunnan muuttaessa osaan Maarintalon yläkerrosta. Poikkeuksena IT-luokka Maari E on käytettävissä normaalisti koko ajan.

Jatkossa opiskelijoille tarkoitetut toisen kerroksen tilat tulevat olemaan Terveystalon puoleisessa päädyssä, eivät ensimmäisen kerroksen IT-luokkien päällä.

Terveisin Aalto IT Services