Aalto IT Help

View content in another language: English

Tulostimen lisääminen (Windows)

Aalto IT-servicen ylläpitämissä luokkatietokoneissa tulostin löytyy valmiina, mutta laitoksilla tulostin täytyy asentaa itse työasemalle.

Alla olevien ohjeiden avulla saat lisättyä tulostimen Windows 10 tai 7 -työasemaan.

Windows 10

1. Avaa käynnistysvalikko ja etsi tai hae Printers & scanners (ks. kuva alla).

printwin1.PNG

2. Valitse Add a printer or scanner.

printwin2.PNG

3.  Klikkaa sitten The printer that I want isn´t listed (ks. kuva alla).

printwin3.PNG

4. Tulostin on nyt lisätty Windows 10 -työasemaan.

5. Aallon Windows 10 -työasemassa on valmiiksi asennettuna Secureprint-tulostusjono. Jos tämä jostain syystä kuitenkin työasemalta puuttuu, löytyy jono polusta \\printvm01\secureprint (ks. kuva alla).

printwin44.1.PNG

Jos käytössäsi on tulostin tai monitoimilaite, jossa ei ole korttitunnistuslaitetta, tulostusjonot löytyvät palvelimelta: \\printvm02\jononnimi (ks. kuva alla).

printwin5.5..PNG

Windows 7

1. Avaa käynnistysvalikko ja valitse Devices and Printers oikeasta sivupalkista (ks. kuva alla).  

printwin6.png

2. Klikkaa Add Printer.

3. Klikkaa Add a network printer.

printwin7.png

4. Klikkaa The printer that I want isn´t listed (ks. kuva alla).  

printwin8.png

5. Klikkaa Next.

printwin9.PNG

6. Valitse tulostin listasta ja klikkaa OK.

printwin10.PNG

7. Varmista printterin lisäys klikkaamalla Next.

secureprintpsdone.PNG

8. Jos haluat tulostimen oletusprintteriksi, laita ruksi (X) kohtaan Set as the default printer (ks. alla) ja klikkaa Finish.

printwin12.png

9. Tulostin on nyt lisätty Windows 7 -työasemaan.

Käytämme yhteystietoja vain, jos tarvitsemme lisätietoja palautteeseen liittyen.
Tämä lomake on tarkoitettu vain ohjeesta annettavaan palautteeseen. Jos sinulla on ongelmia IT-palveluiden käytössä, ota yhteyttä: servicedesk@aalto.fi