Aalto IT Help

View content in another language: English

Sähköpostilistan tilaaminen

Sähköpostilista on sähköpostiviestien jakeluun erikoistunut työkalu, jonka avulla sähköpostiviestejä voi kerralla lähettää kaikkien listan jäsenten henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon. Aalto-yliopistossa on käytössä Mailman- ja Exchange-postituslistat.

Exchange-postituslistoilla vastaanottajina on ainoastaan @aalto.fi-osoitteita ja näiden listojen osoite on aina [listannimi]@aalto.fi. Exchange-postituslistojen hallinnointi tapahtuu joko Outlookin tai webmailin (https://mail.aalto.fi) kautta.

Mailman-postituslista puolestaan voi sisältää muita kuin Aalto-yliopiston sähköpostiosoitteita ja se on muodoltaan listannimi@list.aalto.fi. Mailman-listoille ei teknisistä syistä nykyisellään enää tehdä @aalto.fi-aliaksia. Mailman-listoja hallinnoidaan Webmailin tai sähköpostiviestien kautta.

Sähköpostilistan tilaaminen  

1.Valitse sähköpostilistalle nimi. Kun kyseessä on Exchange-postituslista, tulee sähköpostilistan nimen noudattaa Aallon viestinnän määrittelemää nimeämiskäytäntöä (ks. Inside-sivulta kohdasta Domain-osoitteen hakeminen). Mailman-listoissa (@list.aalto.fi -päätteisissä) osoitekäytäntö on hieman vapaampaa.  

2. Mikäli sähköpostilistan osoite poikkeaa domain-politiikasta, hyväksytä se Aallon viestinnässä (viestinta@aalto.fi). Katso tarkemmat ohjeet Domain-osoitteen hakemisesta Insidesta kohdasta "Osoitteiden hakeminen". Ensisijainen ohje on kuitenkin pyrikiä ottamaan domain-politiikan mukainen osoite ilman erillistä hyväksyntää.

Esimerkkinä mainittakoon, että osoitteet noudattavat muotoa:

 • toiminne-yksikönlyhenne-koulu@aalto.fi
 • toiminne-koulu@aalto.fi
 • yksikkö-koulu@aalto.fi
 • jne.

Poikkeuksena on kurssien sähköpostiosoitteet, jotka ovat muotoa:

 • kurssitunnus@aalto.fi

Huom! Tilaus sähköpostilistasta kannattaa tehdä Aallon IT:lle vasta silloin, kun hyväksyntä osoitteelle on saatu Aallon viestinnästä. Tällöin servicedesk@aalto.fi -osoitteeseen lähetetyssä postituslistan tilauspyynnössä tulee olla mukana viesti/teksti, jossa viestintä hyväksyy osoitteen.

3. Kun tilattava sähköpostilista noudattaa nimeämiskäytäntöä, voit tilata sen suoraan Aallon IT:ltä lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen servicedesk@aalto.fi. Pyynnöstä tulee käydä selville seuraavat asiat:

 • Mikä on listalle toivottava osoite?
 • Tilaatko postituslistan vai resurssipostilaatikon?
 • Tuleeko postituslistasta Exchange- vai Mailman-postituslista?
 • Kuka on listan vastuuhenkilö/manageri? Vastuuhenkilöitä/managereita voi olla useampi. Lähetä lisäksi heidän sähköpostiosoitteensa.
 • Mihin käyttötarkoitukseen lista tulee?
 • Onko tarvetta rajoittaa, kuka listalle voi viestejä lähettää (rajoittamaton / vain @aalto.fi -osoitteen omaavat / vain listalla olijat /  muu)?
 • Lisäksi viestissä tulee olla mukana Aallon viestinnän hyväksyntä postituslistan osoitteelle, mikäli osoite poikkeaa Aalto-yliopiston nimeämispolitiikasta.
Käytämme yhteystietoja vain, jos tarvitsemme lisätietoja palautteeseen liittyen.
Tämä lomake on tarkoitettu vain ohjeesta annettavaan palautteeseen. Jos sinulla on ongelmia IT-palveluiden käytössä, ota yhteyttä: servicedesk@aalto.fi