Aalto IT Help

View content in another language: English

Resurssipostilaatikon tilaaminen

Resurssipostilaatikko on sähköpostilaatikkoa, joka on jonkin yksikön, laitoksen tai projektin yms. yhteiseen käyttöön tarkoitettu postilaatikko. Resurssipostilaatikoista käytetään myös nimeä organisaatiopostilaatikko.

 1. Lähetä pyyntö resurssipostilaatikosta sähköpostilla osoitteeseen servicedesk@aalto.fi
 2. Pyynnöstäsi tulee ilmetä seuraavat asiat:  
  1. postilaatikon vastuuhenkilön käyttäjätunnus Jokaisella postilaatikolla täytyy olla yksi henkilö, joka vastaa laatikon käytöstä. Tällä henkilöllä on oikeus pyytää postilaatikon käyttöoikeuksien muuttamista ja henkilöiden lisäämistä postilaatikon käyttöoikeuslistalle. Vastuuhenkilö huolehtii myös postilaatikon tilan riittävyydestä ja siitä, että postilaatikkoa käytetään siihen tarkoitukseen, jota varten se on luotu.  
  2. nimitoive/osoitetoive postilaatikolle Resurssipostilaatikoiden osoitteiden nimeäminen noudattaa Aallon viestinnän määrittelemiä verkko-osoitteiden ja sähköpostiosoitteiden nimeämiskäytäntöjä, jossa sähköpostiosoitteen muoto seuraa mallia xxx-yyy-zzz@aalto.fi tai xxx-yyy@aalto.fi, missä xxx = toiminne, yyy = laitos/yksikkö ja zzz = koulun lyhenne. Näin ollen osoite voisi olla esim. tilaukset-puu-chem@aalto.fi tai tilaukset-puu@aalto.fi (nämä eivät ole oikeita osoitteita vaan ainoastaan esimerkkejä). Jos osoitteessa halutaan poiketa yleisestä nimeämiskäytännöstä, tulee tilaajan erikseen hyväksyttää osoite Viestintäpalveluissa. Lisätietoja osoitteiden nimeämiskäytännöistä ja osoitteiden hyväksynnästä löytyy Inside-sivulta Domain-osoitteen hakeminen.  
  3. lyhyt kuvaus postilaatikon käyttötarkoituksesta
  4. lista niiden käyttäjien käyttäjätunnuksista tai aalto-sähköpostiosoitteista, joille halutaan antaa oikeus käyttää postilaatikkoa Oletuksena kaikkiin resurssipostilaatikoihin annetaan pyydetyille käyttäjille (sekä laatikon vastuuhenkilölle) samantasoiset käyttöoikeudet: täydet lukuoikeudet ja Send as -lähetysoikeudet. Resurssipostilaatikkoon voidaan antaa käyttöoikeuksia vain Aalto-käyttäjätunnuksen omaavalle.  
  5. postilaatikon koko Resurssipostilaatikon oletuskoko on 5 GB. Jos tarvitaan tätä suurempi laatikko, niin perustelut sille miksi tarvitaan suurempi.

Katso myös ohje resurssipostilaatikon käyttöönotosta

Käytämme yhteystietoja vain, jos tarvitsemme lisätietoja palautteeseen liittyen.
Tämä lomake on tarkoitettu vain ohjeesta annettavaan palautteeseen. Jos sinulla on ongelmia IT-palveluiden käytössä, ota yhteyttä: servicedesk@aalto.fi