Aalto IT Help

View content in another language: English

Aalto Version: Tunnuksen hakeminen Haka-luottamusverkoston ulkopuoliselle käyttäjälle

Ulkopuolisten käyttäjien erillisiä tunnuksia koskevat periaatteet

 • Erilliset tunnukset ovat niitä käyttäjiä varten, joilla ei ole Haka-tunnuksia.
 • Erillistä tunnusta voi hakea vain Aalto-yliopiston henkilökunnan jäsen.
 • Erillistä tunnusta ei voi käyttää missään muussa Aalto-yliopiston järjestelmässä, tunnus koskee vain versionhallintajärjestelmää (version.aalto.fi).
 • Ulkopuoliset käyttäjät näkevät vain ne projektit (repositories), joihin heille on erikseen annettu oikeudet sekä projektit, joiden näkyvyys on julkinen (public).
 • Ulkopuoliset käyttäjät eivät voi luoda uusia projekteja.
 • Erilliset tunnukset suljetaan ja käyttäjätiedot poistetaan, kun tunnuksia ei ole käytetty 12 kuukauteen.

Tunnuksen hakeminen ulkopuoliselle käyttäjälle

 1. Siirry selaimella osoitteeseen https://workflow.aalto.fi/version_ext ja anna ulkopuolisen käyttäjän sähköpostiosoite (E-mail address). Voit kirjoittaa Optional message –kenttään viestin, joka liitetään kutsuun.
 2. Klikkaa Send niin järjestelmä lähettää kutsuviestin annettuun osoitteeseen.
  Version_ext-user-appl_1

Kuva 1: Anna kutsuttavan käyttäjän sähköpostiosoite ja klikkaa  Send-painiketta

 1. Kutsuttava käyttäjä saa sähköpostiinsa linkin version.aalto.fi –tunnuksen hakemiseksi.
  Version_ext-user-appl_2

Kuva 2: Ulkopuolinen käyttäjä saa sähköpostitse linkin tunnushakemukseen

 1. Sähköpostissa lähetetty linkki ohjaa lomakkeelle, jossa pyydetään tiedot tunnuksen hakemiseksi (nimi ja puhelinnumero ovat pakollisia tietoja) ja hyväksymään Aalto-yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.
 2. Kun käyttäjä on täyttänyt hakemuksen, lomake siirtyy järjestelmän pääkäyttäjien käsiteltäväksi. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen käyttäjälle luodaan tunnus ja lähetetään sähköpostitse linkki salasanan asettamista varten.
 3. Kun ulkopuoliselle käyttäjälle on luotu tunnus, lähetetään tunnusta pyytäneelle Aalto-yliopiston työntekijälle (kutsujalle) tieto tunnuksen luonnista.
 4. Ulkopuolisen käyttäjän tunnukselle voidaan nyt antaa oikeudet tarvittaviin projekteihin.
  Version_ext-user-appl_3

Kuva 3: Hakemuslomake, jonka ulkopuolinen käyttäjä täyttää

Käytämme yhteystietoja vain, jos tarvitsemme lisätietoja palautteeseen liittyen.
Tämä lomake on tarkoitettu vain ohjeesta annettavaan palautteeseen. Jos sinulla on ongelmia IT-palveluiden käytössä, ota yhteyttä: servicedesk@aalto.fi