Aalto IT Help

Tiedostojen synkronointi tiedostopalvelimelle (Windows)

Offline Files -toiminnallisuus tuo saataville tiedostopalvelimelta halutut kansiot sisältöineen tietokoneen paikalliselle levylle, jolloin tiedostot ovat käytettävissä myös silloin, kun verkkoyhteyttä tiedostopalveluun ei ole saatavilla. Verkkoyhteyden palatessa Offline Files tallentaa tiedostoihin tehdyt muutokset takaisin tiedostopalvelimelle. Offline Files on käytössä automaattisesti ja se toimii taustalla huomaamattomasti, ja sen piiriin kuuluvat mm. Documents-, Desktop-, Pictures- ja Favorites-kansiot.